Medlemsskab af Skovtrolden giver gratis adgang til alle aktiviteter

Samlet oversigt over alle årets planlagte arrangementer under oversigt

Åbne offentlige ture for alle også ikke medlemmer under aarsprogram

Seneste aktuelle fugletællinger ved Ødis Sø under aktuelt

Facebookgruppe

Skovtrolden har oprettet en Facebook Gruppe under navnet:
Skovtrolden Naturgruppe.

Optagelse i gruppen kræver medlemsskab af Skovtrolden.
Administrator af gruppen en Torben Lindegaard.

Bemærk venligst:
Ved udprintning af en større tekstmængde fra Hjemmesiden anbefales det, at man trækker sin mus hen over teksten fra start til slut og kopierer den.
Derefter åbner man et tomt tekstdokument i f.eks Word og sætter det kopierede ind i dette.
Del derefter dokumentet op i to spalter.
Så får man et pænere og mere korrekt dokument.

"Vort næste arrangement:

Lørdag d. 28. maj kl. 13.00.
Flotte orkideer og smuk natur i skoven og ved fjorden ved Trelde Næs!
Mens vi hygger os i hinandens selskab på en gåtur i det naturskønne område, skal vi undervejs se på de forskellige orkideer, som stedet er kendt for. Netop i denne skov blomstrer de smukke vilde planter tidligt på året. En kyndig turleder informerer om disse mystiske halvsnyltere undervejs. Som en ekstra gevinst vil det blive muligt at nyde fuglekoret fra træer m.m. samt se lidt på, hvad der p.t. findes af vandfugle i fjorden.
Mødested: P-pladsen ved Riberdyb i Kolding.

Skovtroldens Fotokursus 2016:

Dette fotokursus planlægges at kunne komme til at foregå på to forskellige måder.
Det vil sige, at vi meget gerne ser nye deltagere på kurset. Vi har gennem nogle år lavet disse kurser og det har vist sig, at der er en del gengangere, hvilket vi er glade for, men vi vil indrette kurset således, at eventuelle nye deltagere kan være med forstået på den måde, at de vil få særbehandling i form af dels en letforståelig gennemgang af teorien bag det at fotografere samt, at der ved selve fotograferingen ude i naturen vil blive tale om en opdeling af holdet, hvor de nye får deres egen underviser.

Næste kursusaften:
Mandag d. 30. maj kl. 19.00: Skibelund Naturskole Skibelundvej 22 Sdr. Stenderup.
Fotografering af udstoppede fugle m. m. med evt. 300 mm. Telelinse.

Der bliver stillet udstoppede fugle op ude i området ved Naturskolen, som deltagerne kan øve sig på at fotografere fra forskellige vinkler.
Vi vil også prøve at fotografere vilde fugle i luften.
For de nye deltagere bliver der tale om meget jordnær undervisning af en af underviserne, der så kun beskæftiger sig med netop dem.

Bemærk venligst at kurset afvikles på to af kommunens naturskoler – dels Skibelund Natur-skole i Skibelundvej 22 Sdr. Stenderup, hvor alle aftenkurserne gennemføres og dels Kolding Naturskole i Marielund, hvor turene ude i naturen vil foregå.

Ekstrature i"Skovtrolden".


"Skovtrolden" arrangerer gennem året nogle ekstrature. Disse ture er i overvejende grad fugleture. Man kan deltage ved bare at møde op på de annoncerede mødesteder.

Hold øje med vores hjemmeside, da disse arrangementer tit arrangeres med kort varsel. "Skovtrolden" har en længere række foredrag med forskellige emner - se under:

Foredrag

Ud over foranstående har vi en lang række billedforedrag om forskellige fugle. Disse foredrag er ikke opresumeret i listen over foredrag, men kan bestilles ved henvendelse til Frede Nielsen